Standard

Kho tiêu chuẩn: TCVN, QCVN, ASHRAE, SMACNA, BS EN, ASTM...

Top resources

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
318
Updated
ASME Code for Pressure Piping, B31. THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
937
Updated
TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực biên soạn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,215
Updated
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động biên s
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
586
Updated
quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
629
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
884
Updated
ASTM E 96 2017-05-20
ASTM E96, Sam.Ha
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
720
Updated
tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy hydrant và hose reel
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy hydrant và hose reel
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,302
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,588
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,013
Updated
Chiều dầy nhiệt độ và áp lực ống thép carbon
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,422
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,739
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,177
Updated
Gửi anh em tiêu chuẩn CP13-1999 :)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4,260
Updated
Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,006
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8,311
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,206
Updated
Bên trên