Standard

Kho tiêu chuẩn: TCVN, QCVN, ASHRAE, SMACNA, BS EN, ASTM...

Top resources

0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
368
Updated
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
638
Updated
ASME Code for Pressure Piping, B31. THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,388
Updated
TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực biên soạn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,542
Updated
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động biên s
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
802
Updated
quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
925
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,255
Updated
ASTM E 96 2017-05-20
ASTM E96, Sam.Ha
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
937
Updated
tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy hydrant và hose reel
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy hydrant và hose reel
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,915
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,984
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,335
Updated
Chiều dầy nhiệt độ và áp lực ống thép carbon
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,994
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
3,029
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,435
Updated
Gửi anh em tiêu chuẩn CP13-1999 :)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4,527
Updated
Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,205
Updated
Back
Bên trên