Soft - HVACR

Phần mềm chuyên ngành HVACR

Top resources

5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
2,326
Updated
phần mềm lựa chọn và tính toán các loại ống gió, phụ kiện cho đường ống gió, tính trở lực từng đoạn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,465
Updated
5.00 star(s) 4 ratings
Updated
Công cụ nhỏ gọn dùng để tính toán ống nước
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8,634
Updated
help hvac designer happy
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,258
Updated
Phần mềm tính toán, lựa chọn bánh xe thu hồi nhiệt (HRW)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,431
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,735
Updated
Provides state point and system psychrometric analysis for air handling units
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,060
Updated
An Electronic pipe calculator for sizing piping and calculating pressure drops
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,289
Updated
An Electronic duct calculator for sizing duct and calculating pressure drops.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,843
Updated
Convert 4.10
Phần mềm chuyển đổi đơn vị tiện lợi, không cần cài đặt
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,255
Updated
Bên trên