Resource icon

Quy trình kiểm định hệ thống lạnh 2019-08-14

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Author
kiemdinhsitc
Downloads
949
Xem
1,591
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from kiemdinhsitc

Back
Bên trên