Standard

Kho tiêu chuẩn: TCVN, QCVN, ASHRAE, SMACNA, BS EN, ASTM...

Top resources

5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
3,046
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
386
Updated
Gửi anh em tiêu chuẩn CP13-1999 :)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4,551
Updated
tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy hydrant và hose reel
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,953
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,277
Updated
ASTM E 96 2017-05-20
ASTM E96, Sam.Ha
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
955
Updated
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
663
Updated
TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực biên soạn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,566
Updated
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động biên s
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
820
Updated
quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
949
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,457
Updated
Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,223
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8,747
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,611
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,271
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,071
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
9,760
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,093
Updated
Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,663
Updated
Back
Bên trên