Standard

Kho tiêu chuẩn: TCVN, QCVN, ASHRAE, SMACNA, BS EN, ASTM...

Top resources

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
136
Updated
ASME Code for Pressure Piping, B31. THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
813
Updated
TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực biên soạn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
911
Updated
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động biên s
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
453
Updated
quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
517
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
770
Updated
ASTM E 96 2017-05-20
ASTM E96, Sam.Ha
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
618
Updated
tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy hydrant và hose reel
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy hydrant và hose reel
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,064
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,471
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
932
Updated
Chiều dầy nhiệt độ và áp lực ống thép carbon
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,938
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,596
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,091
Updated
Gửi anh em tiêu chuẩn CP13-1999 :)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4,114
Updated
Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,864
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8,105
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,048
Updated
Bên trên