Soft - HVACR

Phần mềm chuyên ngành HVACR

Top resources

5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
2,202
Updated
phần mềm lựa chọn và tính toán các loại ống gió, phụ kiện cho đường ống gió, tính trở lực từng đoạn
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
3,236
Updated
5.00 star(s) 4 ratings
Updated
Công cụ nhỏ gọn dùng để tính toán ống nước
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8,051
Updated
help hvac designer happy
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,134
Updated
Phần mềm tính toán, lựa chọn bánh xe thu hồi nhiệt (HRW)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,344
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,608
Updated
Provides state point and system psychrometric analysis for air handling units
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,878
Updated
An Electronic pipe calculator for sizing piping and calculating pressure drops
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,203
Updated
An Electronic duct calculator for sizing duct and calculating pressure drops.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,357
Updated
Convert 4.10
Phần mềm chuyển đổi đơn vị tiện lợi, không cần cài đặt
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,182
Updated
Bên trên