Resource icon

[TCVN 4513-1988] Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế 1988

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 18 – 64 “Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế”.

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống cấp nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất, nhà phụ trợ của xí nghiệp công nghiệp, xây dựng mới hoặc cải tạo.

Chú thích : Khi thiết kế hệ thống cấp nước bên trong, ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này, còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.
Author
Zen
Downloads
9,774
Xem
9,774
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Zen

Back
Bên trên