Resource icon

[TCVN 4474-1987] Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế 1987

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 19 : 1964 “Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế”. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống thoát nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất và nhà phụ trợ của xí nghiệp công nghiệp, nông lâm trường xây dựng mới hay cải tạo.

Chú thích: Khi thiết kế hệ thống thoát nước bên trong, ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.
  • Like
Reactions: Suse
Author
Zen
Downloads
3,093
Xem
3,093
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Zen

Back
Bên trên