Catalog Tài liệu hướng dẫn Tính toán - Thiết kế thông gió Nhà Bếp

tranhuytuong

Thành Viên [LV 5]
tranhuytuong đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

Tài liệu hướng dẫn Tính toán - Thiết kế thông gió Nhà Bếp - Rất bổ ích cho ae HAVC (Halton)

Lục lại trong máy thấy có tài liệu này của Halton rất hay về thông gió nhà bếp
Thông thường tính thông gió cho nhà bếp ta tính bằng 40 lần S của phòng, hoặc vận tốc khí tại chụp hút là 0.5 m/s. Thì ở tài liệu này sẽ cho công thức cụ thể hơn cho mọi người.

Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
 
Back
Bên trên