Resource icon

Tài liệu hướng dẫn Tính toán - Thiết kế thông gió Nhà Bếp 2016-10-12

Lục lại trong máy thấy có tài liệu này của Halton rất hay về thông gió nhà bếp
Thông thường tính thông gió cho nhà bếp ta tính bằng 40 lần S của phòng, hoặc vận tốc khí tại chụp hút là 0.5 m/s. Thì ở tài liệu này sẽ cho công thức cụ thể hơn cho mọi người.
Author
tranhuytuong
Downloads
4,282
Xem
4,282
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from tranhuytuong

Back
Bên trên