Resource icon

Softs Dơnload CleanMyMac 3 – Công cụ làm sạch dữ liệu cho Mac 2018-04-01

nguyenthienk890

Thành Viên [LV 0]
nguyenthienk890 đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

Dơnload CleanMyMac 3 – Công cụ làm sạch dữ liệu cho Mac - CleanMyMac 3 cho phép bạn thoát khỏi tất cả các tính năng bổ sung trên máy Mac của bạn, mà không phả

Đặc điểm
Không chỉ có các tệp ngôn ngữ làm lãng phí không gian trên hệ thống của bạn. CleanMyMac 3 cho phép bạn thoát khỏi tất cả các tính năng bổ sung trên máy Mac của bạn, mà không phải lo lắng về việc loại bỏ một tập tin quan trọng.


Xóa ứng dụng đúng cách.

Vẫn kéo ứng dụng vào Thùng rác? Đó là một không-không. Bạn kết thúc với hàng tấn phần còn lại của ứng dụng đã xóa. Gỡ cài đặt chúng với CleanMyMac 3. Loại bỏ hoàn toàn các ứng dụng, bao gồm tất cả các tệp phụ đi cùng với chúng....

Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
 
Bên trên