Softs.HVACR Phần mềm Ventilation Xpress tính thông gió của Daikin

se7en

Thành Viên [LV 2]
Phần mềm Ventilation Xpress là bộ phần mềm lựa chọn sản phẩm thông gió được phát triển bởi Daikin, cũng giống như phần mềm VRV Xpress nó hỗ trợ chúng ta tính toán, chọn bộ thông gió thu hồi nhiệt một cách chính xác và hiệu quả hơn.
cai-dat-thong-so.png

so-do-nhiet-am.png

Để cài đặt, hướng dẫn chi tiết Phần mềm Ventilation Xpress của Daikin tại đây
 
Back
Bên trên