Heat Transfer

hoameo

Thành Viên [LV 3]
Tên: OneDHT_Install
Link file: http://hvacr.vn/diendan_old_attached/docman/OneDHT_Install.rar

=======================
Miêu tả:

!D Heat Transfer - phần mềm tính toán truyền nhiệt một chiều
heatstranfer.JPG


=======================
 
Back
Bên trên