Cần giúp Hệ thống lighting control

Ðề: Hệ thống lighting control

Đây là tài liệu catalog thiết bị lighting control thông minh của Siemens, hệ này có thể liên kết với hệ BMS thành 1 hệ thống kỹ thuật hoàn chỉnh trong 1 building.
www.dkatech.net
 

Đính kèm

  • GAMMA_ETG1_complete_English_2011.pdf
    11.1 MB · Xem: 294
Back
Bên trên