hệ thống hút khói QC06/2022

Theo như Mình đọc Nội dung QC06-2022 mới nhất thì không thấy Hướng dẫn cụ thể về cách Tính toán Lưu lượng cụ thể cho việc bù không khí để chống khói cháy. Tuy nhiên nó có đề cập đến Yêu cầu đối với việc này, qua đó ta có thể gián tiếp suy diễn ra Cách/cơ sở để tính toán Lưu lượng khí cần cấp bù cho Khu vực/Không gian cần xử lý. Xin tham khảo Trích đoạn sau trong Bảng so sánh Nội dung của Quy chuẩn 06-2021 cụ với 06-2022 mới:
1676425774702.png


Theo Nội dung này có thể thấy Yêu cầu (ghi chung chung) là việc bù khí phải bảo đảm sao cho giữ được Chênh áp ở các Cửa thoát hiểm luôn nằm trong Phạm vi (TK) cho phép, để cho Người bình thường có thể dễ dàng mở được cửa. Mức này, theo Tiêu chuẩn là từ 20 đến 50 Pascal. Mức chênh áp này phụ thuộc vào Tạo áp của KG Phòng cần bảo vệ, nghĩa là phụ thuộc vào Quan hệ Lưu lượng giữa Khói hút ra và KK bù thêm vào. Có thể hiểu 1 cách "an toàn" là: tốt hơn hết là cứ duy trì cân bằng Lưu lượng theo cách dĩ hòa vi quý: cứ hút khói ra bao nhiêu thì cấp bù lại bấy nhiêu. Là an toàn nhất đỡ bị bắt bẻ. Xin có vài ý Cá nhân. Xin Các Bác cho ý kiến ạ.
 
Back
Bên trên