Handbook 2001 bản fundamentals của chú Ash**e

HEATBOY

HVACR Staff
Năm trước mình lục lọi trên mạng mãi mới kiếm được bản fundamentals... Trong chapter20 có bảng thông số của một số loại Gas.. Mấy bạn làm luận văn có thể rất cần cái này..

 
Back
Bên trên