Cần giúp Câu hỏi về thông gió phòng sạch

ngochau898

Thành Viên [LV 0]
Cho mình hỏi theo tiêu chuẩn ISO 14644-1 chỉ cho giới hạn nồng độ bụi vậy làm thế nào để biết lượng không khí cần cấp? Như mình đã tìm hiểu thì có một số ở trên mạng thì có nói số lần trao đổi không khí theo từng ISO nhưng mình không biết các con số đó làm sao có được? Cho mình hỏi thêm là cách sử dụng các ISO dưới cho các trường hợp nào (cho mình xin tài liệu đó với)? Mình xin cảm ơn
1693185962749.png
 
Nguyên tắc xử lý bụi hay Tiểu phân trong không khí ở 1 Không gian nói chung là theo 2 hướng:
1- (Chủ động) Kiểm soát và hạn chế ngay từ nguồn phát tán
2- Xử lý làm giảm nồng độ các hạt đã phát tán ra Môi trường không khí (giải pháp thụ động)
Bạn đang muốn hỏi về hướng thứ 2.
Để xử lý bụi, phương thức cơ bản nhất là Lọc không khí. Và hiệu quả của việc lọc phụ thuộc rất nhiều vào Số lần mà KK (tức hạt bụi) luân chuyển tuần hoàn qua vị trí (lưới) lọc, nghĩa là vào Lưu lượng KK được đi qua Lưới lọc.
Như vậy, 1 cách hiển nhiên là: Với cùng 1 Điều kiện (mức) phát tán hạt bụi, nếu Lưu lượng qua lưới càng cao thì sẽ giúp lọc được nhiều hạt hơn và đạt được độ sạch càng cao.
Đây chính là Cơ sở để các Tiêu chuẩn về Cấp độ sạch đưa ra các mức Lưu lượng gió yêu cầu (có thể, theo mình, là từ rất nhiều kinh nghiệm - hay là tính toán, cái này mình chưa rõ nữa).
Tuy nhiên, dù cho thế nào, thì Kết quả Lưu lượng gió yêu cầu này, cũng là 1 Thông số đầu vào rất quan trọng để làm Thiết kế HT ĐHKK cho Phòng sạch, mà trước tiên để chọn Thiết bị xử lý KK chính là AHU.
Vậy nhe Bạn. Chúc bạn tinh tấn
 
Nguyên tắc xử lý bụi hay Tiểu phân trong không khí ở 1 Không gian nói chung là theo 2 hướng:
1- (Chủ động) Kiểm soát và hạn chế ngay từ nguồn phát tán
2- Xử lý làm giảm nồng độ các hạt đã phát tán ra Môi trường không khí (giải pháp thụ động)
Bạn đang muốn hỏi về hướng thứ 2.
Để xử lý bụi, phương thức cơ bản nhất là Lọc không khí. Và hiệu quả của việc lọc phụ thuộc rất nhiều vào Số lần mà KK (tức hạt bụi) luân chuyển tuần hoàn qua vị trí (lưới) lọc, nghĩa là vào Lưu lượng KK được đi qua Lưới lọc.
Như vậy, 1 cách hiển nhiên là: Với cùng 1 Điều kiện (mức) phát tán hạt bụi, nếu Lưu lượng qua lưới càng cao thì sẽ giúp lọc được nhiều hạt hơn và đạt được độ sạch càng cao.
Đây chính là Cơ sở để các Tiêu chuẩn về Cấp độ sạch đưa ra các mức Lưu lượng gió yêu cầu (có thể, theo mình, là từ rất nhiều kinh nghiệm - hay là tính toán, cái này mình chưa rõ nữa).
Tuy nhiên, dù cho thế nào, thì Kết quả Lưu lượng gió yêu cầu này, cũng là 1 Thông số đầu vào rất quan trọng để làm Thiết kế HT ĐHKK cho Phòng sạch, mà trước tiên để chọn Thiết bị xử lý KK chính là AHU.
Vậy nhe Bạn. Chúc bạn tinh tấn
Bác Lộc chăm chỉ tra lời mọi người quá. Đáng ngưỡng mộ
 
Cho mình hỏi theo tiêu chuẩn ISO 14644-1 chỉ cho giới hạn nồng độ bụi vậy làm thế nào để biết lượng không khí cần cấp? Như mình đã tìm hiểu thì có một số ở trên mạng thì có nói số lần trao đổi không khí theo từng ISO nhưng mình không biết các con số đó làm sao có được? Cho mình hỏi thêm là cách sử dụng các ISO dưới cho các trường hợp nào (cho mình xin tài liệu đó với)?
A cho em xin file tiêu chuẩn này với ạ
 
Back
Bên trên