kaka_nuce
Điểm tương tác
105

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây Các bài đăng Tài Nguyên Giới thiệu

 • ;; chen block (file dwg bạn có thể tham khảo trong thư mục lisp hvac15 cua minh)
  (Defun C:tenlech1()
  (command "-insert" "đường dẫn tới file của bạn")
  )
  ;; chen block 2

  (Defun C:set10()
  (command "-insert" "C:/HVAC15/SUPPORT/SET-ANK")
  )

  ;; chen block 3

  (Defun C:setanchor()
  (command "-insert" "C:/HVAC15/SUPPORT/SETANCHOR")
  )
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Back
Bên trên