Tránh bẫy từ loại với 50 tính từ đuôi ly

Hà Ngân 123

Thành Viên [LV 0]
Đuôi ly là một trong những cách cấu tạo nên trạng từ nhưng không phải từ nào mang đuôi ly cũng là trạng từ. Các từ có đuôi ly này có thể là tính từ, dạng này thường xuất hiện rất nhiều trong đề thi TOEIC để bẫy các bạn nếu không nắm chắc từ loại này.

Nguồn: Tiếng anh Thầy Quý

1656135807371.png


1656135814525.png


1656135821268.png

1656135828121.png

1656135834877.png
ct
 
Back
Bên trên