Daisyhoang

Thành Viên [LV 0]

Chính sách nhập khẩu vợt cầu lông

Quy trình thủ tục nhập khẩu vợt cầu lông được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây:
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018;
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018;
 • Quyết định số 583/QĐ-TCHQ ngày 22/03/2019;
 • Thông tư 09/2019/TT-BKHCN ngày 30/09/2019;
 • Quyết định 765/QĐ-BCT ngày 29/03/2019;
 • Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017;
 • Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
Theo những văn bản pháp luật trên đây thì thủ tục nhập khẩu vợt cầu lông được tiến hành bình thường. Khi làm thủ tục nhập khẩu vợt cầu lông không cần phải làm kiểm tra chất lượng. Việc kiểm tra chất lượng đã được bãi bỏ theo Quyết định 765/QĐ-BCT.

Khi làm thủ tục nhập khẩu vợt cầu lông cần lưu ý những điểm sau:
 • Vợt cầu lông đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu;
 • Khi nhập khẩu vợt cầu lông thì phải dán nhãn hàng hóa theo 43/2017/NĐ-CP;
 • Xác định đúng mã hs để xác định đúng thuế và tránh bị phạt.
Nếu Quý vị chưa hiểu được chính sách nhập khẩu và quy trình làm thủ tục nhập khẩu vợt cầu lông. Vui lòng liên hệ đến hotline hoặc hotmail của chúng tôi để được tư vấn.

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ & THỦ TỤC HẢI QUAN

Liên hệ: 0923 906 346 Giang Logistics
Mail: [email protected]
Web: doortodoorviet.com
e12d7408fad85ff4debdfd90ad8adda3.jpg
 
Back
Bên trên