Thảo luận Thủ tục nhập khẩu kính áp tròng về Việt Nam mới nhất 2024

Daisyhoang

Thành Viên [LV 0]
Thủ tục nhập khẩu kính áp tròng

Thủ tục nhập khẩu kính áp tròng được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây.
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018;
  • Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017;
  • Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
Theo những văn bản pháp luật trên mặt hàng kính áp tròng không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.
Để hiểu rõ hơn về thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng này vui lòng liên hệ đến chúng tôi theo thông tin sau:
Trân trọng cảm ơn !

1 kinh ap trong.jpg
 
Back
Bên trên