Thảo luận Thủ tục nhập khẩu dụng cụ nhà bếp

Daisyhoang

Thành Viên [LV 0]

Chính sách nhập khẩu dụng cụ nhà bếp

Thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:
  • Luật ATTP 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010
  • QCVN 12-1:2011/BYT
  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
  • Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018
  • Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/06/2018
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
  • Công văn 1267/TCHQ-GSQL ngày 09/03/2018
  • Thông báo 1850/ATTP-VP ngày 12/08/2020
Theo những văn bản trên thì quý vị có thể thấy mặt hàng dụng cụ nhà bếp không thuộc vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu dụng cụ nhà bếp sẽ tiến hành bình thường như những mặt hàng khác.

Tuy nhiên, như đã nêu ở thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp có hai loại: Thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng tiếp xúc thực phẩm và thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng không tiếp xúc thực phẩm. Quý vị xem chi tiết ở phía dưới.
-----------------------------------------------
VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN

Liên hệ em để được tư vấn và báo giá: 0923906346_Giang Logistics
Mail: [email protected]
Web: doortodoorviet.com

114321_body_1.jpg
 
Back
Bên trên