Quản lý dự án là gì

Lê Thành Nam

Thành Viên [LV 0]
Quản lý dự án là công việc quan trọng đảm bảo các chiến lược, công trình hoàn thành đúng tiêu chuẩn đề ra. Người làm quản trị dự án được nhận mức lương cao, chế độ đãi ngộ tốt.

Dưới sự biến đổi không ngừng của kinh tế xã hội, quản lý dự án trở thành hoạt động bắt buộc mà mọi tổ chức, doanh nghiệp đều phải thực hiện. Bởi lẽ, nó giúp đảm bảo các hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp thực hiện đúng chuẩn để đem đến nhiều lợi ích nhất. Hơn nữa, theo ghi nhận lĩnh vực quản trị dự án tại Việt Nam đang mở ra những cơ hội làm việc nhẹ, lương cao lý tưởng cho người lao động.
 
Back
Bên trên