QCVN 02:2022/BXD - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN DÙNG TRONG XÂY DỰNG

KS. Vương Cam

Thành Viên [LV 1]
QCVN 02:2022/BXD - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN DÙNG TRONG XÂY DỰNG
- Sẽ bắt đầu áp dụng kể từ ngày 26/03/2023
- QCVN 02:2022/BXD thay thế QCVN 02:2009/BXD

Đây là quy chuẩn mà các bạn kỹ sư thiết kế HVAC chắc chắn rất chờ đợi và quan tâm.
Dành cho những bạn chưa biết về quy chuẩn này thì đây là cơ sở dữ liệu thời tiết rất quan trọng và hữu ích cho việc tính tải lạnh.

Link tải quy chuẩn QCVN 02:2022/BXD
https://hvacdesign.vn/blogs/cam-nan...inh-vuc-xay-dung-va-co-dien-cap-nhat-moi-nhat

QCVN02-2022 - 1500x1500 - dang fb.png
 
Back
Bên trên