Resource icon

Softs.HVACR Pipe Flow Wizard 1.12

Trong thư mục tải về có file Keygen đó anh. Anh chạy phần mềm =>coppy cái ID mình =>rồi mở Keygen =>dán ID mình vào =>rồi chạy nó sẽ ra key =>sau đó coppy key =>quay lại phần mềm rồi nhấn đăng ký
Mình có làm như này, nhưng mà Hardware id nhập vào nó báo lớn quá, k ra dc key để crack. Phiền Anh hỗ trợ
 
Back
Bên trên