Thảo luận Lưu ý về hệ số cosø trong thiết kế hệ thống điện

LƯU Ý VỀ HỆ SỐ COSø TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN


Như chúng ta đều biết, hệ số Cosø (hệ số công suất) thể hiện cho thành phần công suất phản kháng (kWAR) và công suất hiệu dụng (kW) tồn tại trong công suất điện cấp từ một nguồn điện tới.


Với hệ thống điện xoay chiều một pha : P = U.I.cos ϕ

Với hệ thống điện xoay chiều một pha : P = √3.U.I.cos ϕ


Hệ số cosø của các mạch điện thông dụng có thể xem ở hình dưới (theo tài liệu Hướng dẫn thiết kế hệ thống Điện của Schneider)


UUqhT7GDBcfgGw33BgT1MfIYxiWMgpMFwCUZqt0ptYWPhmwzkks47FUXQr6uKxdPbCqfx1HefnMXK75G8okymdi4Rqe7X9FGmOYqTwjDkvjGXgnv8JkRdO6jCfblYYNZCjkIGNcVới các thiết bị điều hòa không khí có sử dụng biến tần như hệ thống VRV, thì hệ số cosø thường lớn hơn 0.9.

Với bình nóng lạnh chạy điện, bếp điện thì hệ số cosø bằng 1.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, tác giả nhận thấy có rất nhiều thiết kế điện hiện nay người thiết kế coi toàn bộ các loại tải điện đều có hệ số cosø là 0.8. Như vậy sẽ dẫn tới việc lựa chọn cáp điện và thiết bị bảo vệ mạch (Aptomat) thiếu chính xác. Do đó chúng ta cần lưu ý rằng mỗi mạch điện có tính chất khác nhau thì sẽ có hệ số Cosø khác nhau.

Ngoài ra, theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP và thông tư số 15/2014/TT-BCT quy định về các trường hợp phải mua công suất phản kháng. Với hệ số cosø < 0.9 thì người mua điện phải bù thêm tiền mua công suất phản kháng. Do đó với các thiết kế hệ thống điện hiện nay cho công trình, người thiết kế đều có bố trí Tủ tụ bù nhằm tăng hệ số cosø.

Tuy nhiên trong nhiều công trình, người thiết kế Điện có bố trí tủ tụ bù công suất cho hệ thống Điện nhưng vẫn tính chọn máy biến áp và các thiết bị bảo vệ như ACB. MCCB với hệ số cosø=0.8 cho toàn bộ các loại tải điện khác nhau. Việc lựa chọn như vậy cũng dẫn tới việc chọn dư công suất máy biến áp, chọn thiếu chính xác thiết bị bảo vệ.


Ví dụ về tính toán công suất toàn phần và lựa chọn thiết bị đóng cắt ở tủ điện tổng MSB xem ở hình dưới.


ThNNNjGG9VyPI4wL39S2S03UcAfCxUGz6Qg4Hkkb2PbW5vMJtySwoBOKL2zgQRsRiGcyRFdvCmvfb-HfowGXzcnPUXK08nNQbqeR6jjjCU6avzz10Xh-qJMc03hcNsKA8NqJUq0
Tài liệu tham khảo:
- Elecitrical Installation Guide 2016 - Schneider
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên