ki năng về phần mềm chuyên ngành

crist1057

Thành Viên [LV 1]
khoa đã tổ chức 1 clb về phần mềm chuyên ngành với các phần mềm chủ yêu: revit, inventer, solid, .....và chính thức hoạt động từ ngày 3-4
 
Back
Bên trên