Hà Nội IT DEVELOPER: hà hội (02 người), HCM (01 người)

junulis.00

Thành Viên [LV 0]
* Thiết kế, triển khai và duy trì các ứng dụng Java thường có dung lượng lớn và độ trễ thấp, cần thiết cho các hệ thống quan trọng
* Mang lại tính khả dụng và hiệu suất cao
* Đóng góp trong tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển * Viết mã được thiết kế tốt, hiệu quả và có thể kiểm tra
* Tiến hành phân tích, lập trình, kiểm tra và gỡ lỗi phần mềm
* Quản lý phát triển ứng dụng Java và Java EE
* Đảm bảo thiết kế tuân theo quy cách
* Chuẩn bị và sản xuất các bản phát hành của các thành phần phần mềm
* Chuyển đổi các yêu cầu thành các quy định
* Hỗ trợ cải tiến liên tục
* Nghiên cứu các giải pháp thay thế và công nghệ
* Trình bày để đánh giá kiến trúc
* Ưu tiên cao hơn cho những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc các công ty liên quan đến fintech.
* Kinh nghiệm 3 năm trong JAVA cốt lõi, Spring framework, Hibernate.
* Có kiến thức tốt về phát triển API RESTful và ngôn ngữ truy vấn API GraphQL
* Làm việc nhiều trong phát triển theo hướng thử nghiệm và các công cụ tương ứng như Junit.
* Thực hành tiếp xúc với Agular JS, npm, các công nghệ dựa trên web HTML / CSS.
LƯƠNG: lên đến 2000 đô
--------
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về email: [email protected]
 
Bên trên