Tin tức Filter lọc khí phòng sạch

Lê Xuân Huấn

Thành Viên [LV 1]
Chào các anh chị.

E cung câpd filter lọc khí các loại từ cấp G cho tới cấp H.
Rât mong có cơ hội hợp tác cùng các anh chị trong ngành.
Trân trọng.
Lh mr lethao 0977200582
Mail [email protected]
 

Đính kèm

 • 73605F2F-BA93-49F8-83BE-C4105C6ED3F7.png
  73605F2F-BA93-49F8-83BE-C4105C6ED3F7.png
  539.7 KB · Xem: 150
 • 00AFB124-29D8-4CEB-8BA9-5734FC776499.png
  00AFB124-29D8-4CEB-8BA9-5734FC776499.png
  749.3 KB · Xem: 138
 • 15A9CC0B-E291-4C52-910C-04664843F352.jpeg
  15A9CC0B-E291-4C52-910C-04664843F352.jpeg
  85 KB · Xem: 150
 • 43823931-3FE9-4373-BCC1-3EFEFB7872AC.jpeg
  43823931-3FE9-4373-BCC1-3EFEFB7872AC.jpeg
  73.3 KB · Xem: 129
 • D88456A2-9F3A-41EB-83EC-F904AEE63475.jpeg
  D88456A2-9F3A-41EB-83EC-F904AEE63475.jpeg
  92.7 KB · Xem: 139
 • 8DC68247-0691-4B29-BA18-D6D7F9822BCB.jpeg
  8DC68247-0691-4B29-BA18-D6D7F9822BCB.jpeg
  85.1 KB · Xem: 141
 • 6C6DBD89-02D0-45B7-9966-A62E3DB5878A.jpeg
  6C6DBD89-02D0-45B7-9966-A62E3DB5878A.jpeg
  117.9 KB · Xem: 149
 • AB7DA006-6041-44BE-BEA8-F9569312FA53.jpeg
  AB7DA006-6041-44BE-BEA8-F9569312FA53.jpeg
  91.8 KB · Xem: 150
 • 3709E3AE-53AA-42C4-8576-FF1E9F19D57C.png
  3709E3AE-53AA-42C4-8576-FF1E9F19D57C.png
  729.2 KB · Xem: 149
 • 7B45B138-706D-4177-840B-DCAF6990A724.png
  7B45B138-706D-4177-840B-DCAF6990A724.png
  1 MB · Xem: 150
Back
Bên trên