Resource icon

Sample File Revit (MEP 2015) mẫu cho hệ thống HVAC theo kiểu Việt Nam 2015

mrgalfield

Thành Viên [LV 2]
mrgalfield đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

File Revit (MEP 2015) mẫu cho hệ thống HVAC theo kiểu Việt Nam - HVAC, Revit, 2015

Như đã hứa trong bài trước về việc chia sẻ file mẫu template cho hạng mục HVAC, hôm nay tôi biên bài này để chia sẻ với anh em.

Template này đã chứa đầy đủ các:
1. Family ống, quạt, van gió, điều hòa, cửa gió..vv..
2. setup màu sắc các hệ thống
3. các layout có chứa khung tên
4. các loại tag đã setup sẵn
5. view template...
6. Khung tên
7. Bảng BOQ
vv..
nói chung là đầy đủ mọi thứ đã địa phương hóa theo kiểu Việt Nam.
Dự án này hoàn toàn làm trên nền kiến trúc bằng CAD 2D bởi vì...

Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
 
Back
Bên trên