Cần giúp Điều hoà panna sồn ivecter

Duyhai1997

Thành Viên [LV 0]
Em có 1 máy lạnh panasonic iveter 12k btu. Áp suất lạnh 150psi, tăng rứa dòng làm việc chỉ 3,2a sau đó về 2,3A. Ai biết bệnh gì giúp em với ạ
 
Back
Bên trên