Cần giúp Chuyển đổi lò hơi đốt dầu FO sang đốt dầu DO thì có cần thay đổi bơm dầu không?

huyendoanh

Thành Viên [LV 0]
Mình có lò hơi đốt dầu FO 10t/h, áp suất bơm dầu đốt là 3bar, giờ muốn chuyển sang đốt dầu DO có cần phải thay đổi bơm dầu không?
 
Back
Bên trên