Catalogue may gom bui uot-orifice dust collector (TH TECH)

Catalog Catalogue may gom bui uot-orifice dust collector (TH TECH) 2023-06-09

Huy TH TECH

Thành Viên [LV 0]
Huy TH TECH submitted a new resource:

Catalogue may gom bui uot-orifice dust collector (TH TECH) - dust collector, wet dust collector, bụi cháy nổ, orifice collector, máy, gom bụi ướt

Máy lọc ướt là gì? What are wet scrubbers?
Máy lọc khí hoạt động bằng cách “tẩy rửa” theo nghĩa
đen các luồng khí thải hoặc hạt không mong muốn.
Nói một cách đơn giản nhất, máy lọc ướt thực hiện
điều này bằng cách sử dụng chất lỏng để thu giữ các
hạt này hoặc phản ứng với khí. Mặc dù thuật ngữ
“scrubber” được sử dụng trên cả lọc khí và hạt, các
thiết bị này có thể rất khác nhau và phù hợp với các
ứng dụng khác nhau.
Điều quan trọng cần nhớ là khi bạn sử dụng máy lọc
ướt để loại bỏ hạt, đó là...

Read more about this resource...
 
Back
Bên trên