PhamLoan
Điểm tương tác
2

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây Các bài đăng Giới thiệu

  • Dịch vụ du lịch, trong trường hợp này, tương tác với API của hãng hàng không. API là giao diện, giống như người phục vụ, dịch vụ du lịch trực tuyến đó có thể yêu cầu lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu của hãng hàng không để đặt
    http://bit.ly/2S9P45z
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Bên trên