tải ẩm

  1. minhnam

    Tài liệu kiểm soát độ ẩm. Tính tải ẩm. Phương pháp tách ẩm. Ứng dụng Third edition

    Tài liệu giải thích cách thức và tại sao cần làm khô không khí, cung cấp cho kỹ sư hiểu biết về độ ẩm, tính tải ẩm và đồ thị Psychrometric. Tài liệu được cung cấp bởi Munters - hãng phát minh công nghệ tách ẩm rotor - hãng dẫn đầu thị trường giải pháp kiểm soát độ ẩm không không khí tối ưu tiết...
Back
Bên trên