reset epson l3210

  1. datvietcomputer

    Tin tức Phần mềm reset cho máy in Epson L3210 đời mới

    Sau một thời gian bạn dùng máy in epson L3210 , bạn sẽ gặp phải tình trạng máy in bị báo lỗi nháy 2 đèn đỏ không in được bạn cần reset lại thì mới sử dụng được. Các bước reset máy in Epson L3210 nháy 2 đèn đỏ 1. Tải file phần mềm Reset EPson-L3210-ECC.rar 2. Bật nguồn máy in Cần Reset 3. Open...
Bên trên