độ ẩm

  1. minhnam

    Tài liệu kiểm soát độ ẩm. Tính tải ẩm. Phương pháp tách ẩm. Ứng dụng Third edition

    Tài liệu giải thích cách thức và tại sao cần làm khô không khí, cung cấp cho kỹ sư hiểu biết về độ ẩm, tính tải ẩm và đồ thị Psychrometric. Tài liệu được cung cấp bởi Munters - hãng phát minh công nghệ tách ẩm rotor - hãng dẫn đầu thị trường giải pháp kiểm soát độ ẩm không không khí tối ưu tiết...
  2. P

    Tài liệu về độ ẩm của VAISALA

    Tài liệu mô tả nhiều kiến thức và công thức liên quan đến độ ẩm, điểm sương. Hy vọng sẽ hữu ích với bạn. Bạn có thể tải tài liệu tại liên kết sau: https://drgauges.net/wp-content/uploads/2022/12/Humidity-conversion-formulas-Technical-eBook-B210973EN.pdf
Back
Bên trên