dehumidifier

  1. minhnam

    Tài liệu kiểm soát độ ẩm. Tính tải ẩm. Phương pháp tách ẩm. Ứng dụng Third edition

    Tài liệu giải thích cách thức và tại sao cần làm khô không khí, cung cấp cho kỹ sư hiểu biết về độ ẩm, tính tải ẩm và đồ thị Psychrometric. Tài liệu được cung cấp bởi Munters - hãng phát minh công nghệ tách ẩm rotor - hãng dẫn đầu thị trường giải pháp kiểm soát độ ẩm không không khí tối ưu tiết...
  2. MuntersVN

    Tin tức Thiết bị Munters giúp kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm

    Kính chào các bạn, Hiện nay trên thị trường có một số ứng dụng trong dược phẩm, thực phẩm hay kho lưu trữ mà chủ đầu tư có các yêu cầu về kiểm soát cả nhiệt độ và độ ẩm. Đa phần trong chúng ta đã quá thân thuộc và nằm lòng việc kiểm soát nhiệt độ nhưng nếu khi gặp những ứng dụng đòi hỏi cả xử...
Back
Bên trên