trunghoang911

Thích thử thách, không muốn ở vùng an toàn. <:-P
Website
https://www.ngocnamblog.com
Địa chỉ
Tp Hồ Chí Minh
Gender
Male
Occupation
Sale tự do

Chữ ký

mình it vào web nên bạn nào cần gì thì cứ gửi mail: [email protected]
hoặc sdt 0933692131 mình sẽ giúp nhanh nhé
:bz :-t

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 15

  [+15] Bạn nhận được 50 lượt Liked/Thích

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 2. 35

  [+35] Bạn đã đóng góp 100 bài viết

  Bạn được +35 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 100 bài viết.
 3. 10

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 4. 15

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!
 5. 2

  [+2] Bạn được Liked

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 1

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Back
Bên trên