Phamhuutam

Viết về Kỹ thuật đo lường điều khiển:
Đo áp suất
Đo nhiệt độ
Đo lưu lượng
Đo mức
Hệ thống khí nén

Giám Đốc Công Ty TNHH PRETEM​

https://pretem.com/products/

Nhà phân phối được uỷ quyền các Hãng sản xuất:​

STIKO - Hà Lan (chuyên đồng hồ áp suất, nhiệt độ, recorder, bơm test áp)
VPInstrument - Hà Lan (chuyên cảm biến đo lưu lượng khí)
PERMA CAL - Mỹ (Đồng hồ áp suất chính xác cao cho hàng không, quân đội, tàu ngầm)
THERMO ELECTRIC - Mỹ (Chuyên cảm biến nhiệt độ)
NOVUS - Brazil (Chuyên bộ điều khiển nhiệt độ, cảm biến nhiệt độ độ ẩm, Datalogger)
Website
http://drgauges.net/
Gender
Male

Liên hệ

Skype
pham_huutam

Chữ ký

Phạm Hữu Tâm
Admin Blog: http://drgauges.net/
Youtube: https://www.youtube.com/c/PHAMHUUTAMTP

Các danh hiệu

 1. 15

  [+15] Bạn nhận được 50 lượt Liked/Thích

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 2. 10

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 3. 15

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!
 4. 2

  [+2] Bạn được Liked

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 5. 1

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Back
Bên trên