luoilucsi

Lưới Lực Sĩ là nhà sản xuất trực tiếp, cung cấp các sản phẩm như lưới chắn côn trùng, lưới che nắng, lưới xây dựng, dây nhựa, bạt địa kỹ thuật,.... chất lượng cao áp dụng cho Nông nghiệp, Làm vườn, Nuôi trồng thủy sản, Xây dựng và các mục đích thương mại khác.
Website
https://luoilucsi.com/
Địa chỉ
527- 529 Bình Thới, phường 10, Quận 11
Gender
Female
Occupation
Lưới Nông Nghiệp

Liên hệ

Skype
0886262829
Twitter
SiLuoi

Các danh hiệu

  1. 1

    [+1] Bài viết đầu tiên

    Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
  2. 2

    [+2] Bạn được Liked

    Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
Back
Bên trên