Xin đồ án nhà máy nhiệt điện!

namclub

Thành Viên [LV 0]
chào các anh em đang làm đồ án nhà máy nhiệt điện ngưng hơi 300 mw với 2 tổ 150 mw vậy có anh nào có các tài liệu có liên quan thì cho e xin với.......
 
Back
Bên trên