TỔNG HỢP SO SÁNH FILE SERVER, SHAREPOINT ONLINE VÀ ONEDRIVE

msovietnam

Thành Viên [LV 0]
Người dùng hiện nay vẫn chưa hiểu rõ được ưu và nhược điểm của các giải pháp lưu trữ dữ liệu. Do đó, chúng tôi đã chuẩn bị bài viết này với chủ đề so sánh File Server, SharePoint Online và OneDrive để người dùng có cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết nhất.

file-server-sharepoint-online-va-onedrive-1-1024x670.jpg
 
Back
Bên trên