Thảo luận Thiết AHU hệ VRV BỊ SAI

vanbavt08ct

Thành Viên [LV 0]
Chào cả nhà, mình có mấy cái AHU hệ VRV, trong AHU có điện trở, miệng gió mình phát hiện thấy nó bất thường tùm lum không biết đúng sai thế nào, mong các cao tay chỉ giáo.
Yêu cầu lúc thiết kế là thiết kế các AHU cùng nhiệt độ, độ ẩm, áp suất tĩnh 400pa

NAME CAPACITY

AHU1 120.38KW SA - FLOW: 22680 - SIZE 714x714, RA - FLOW: 20700 SIZE 1300x500, HEAT 380//PH/29KW


AHU2 122.52 KW FLOW 21600 SIZE 638x638 FLOW 19440 SIZE 1200x500, 380//PH/30KW


AHU3 137.79 KW FLOW 27000 SIZE 714x714 , FLOW 24948 SIZE 1500x650 , 380//PH/37KW


AHU4 184.05 KW FLOW 31320 SIZE 800x800 , FLOW 26820 SIZE 1300x650, 380//PH/18KW


AHU5 110.86 KW FLOW 16920 SIZE 568x568, FLOW 13536 SIZE 1000x450, 380//PH/19KW


*/ đầu tiên so sánh lưu lượng gió cấp AHU1 với AHU3 lưu lượng gió cấp khác nhau AHU1 nhỏ hơn 4300 cmh nhưng cùng kích thước miệng gió cấp 714x714

**/ So sánh lưu lượng gió hồi AHU3 với AHU4 lưu lượng gió hồi khác nhau AHU3 nhỏ hơn aHU4 2000 cmh nhưng kích thước miệng gió hồi lại lớn hơn 1500/1300mm

***/ Điện trở AHU 3, AHU4 quá nhỏ so với AHU1, AHU2,AHU3
AHU1 120.38KW 380//PH/29KW

AHU2 122.52 KW 380//PH/30KW

AHU3 137.79 KW 380//PH/37KW

AHU4 184.05 KW 380//PH/18KW

AHU5 110.86 KW 380//PH/19KW

em Tổng kết lại như vậy các bác phân tích giúp em nhé!
 
Bên trên