Std.TCVN [TCXDVN 365-2007] Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế

Kid

Thành Viên [LV 1]
Kid đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

[TCXDVN 365-2007] Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế - General hospital - Guideline

1. Phạm vi áp dụng.

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 4470-1995 - Bệnh viện đa khoa - Yêu cầu thiết kế.

1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bệnh viện đa khoa.

1.2. Khi thiết kế các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đông y, nhà điều dưỡng, trung tâm y tế, phòng khám, tư vấn sức khoẻ, có thể tham khảo tiêu chuẩn này.

Chú thích:

1) Khi thiết kế cải tạo, đối với những quy định về diện tích, mật độ xây dựng, khoảng cách, các bộ phận trong các khoa...

Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
 
Back
Bên trên