Std.TCVN TCVN 8366:2010 Bình chịu áp lực: Yêu cầu về thiết kế chế tạo

kiemdinhsitc

Thành Viên [LV 0]
kiemdinhsitc đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

TCVN 8366:2010 Bình chịu áp lực: Yêu cầu về thiết kế chế tạo - TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực biên soạn

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu về vật liệu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, giám sát, chứng nhận và chuyển giao các bình chịu áp lực có đốt nóng hoặc không đốt nóng cấu tạo từ kim loại đen hoặc kim loại màu bằng cách hàn, hàn vảy cứng, đúc, rèn, phủ, lót và bao gồm cả việc sử dụng các thiết bị ngoại vi cần thiết cho sự hoạt động chuẩn xác và an toàn của bình chịu áp lực.
Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các yêu cầu đối với các bình phi kim loại và bình kim loại có lớp lót phi kim...

Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
 
Back
Bên trên