TCVN 5687:2024 Thông gió điều hòa không khí – Yêu cầu thiết kế

se7en

Thành Viên [LV 2]
Ngày 07/02/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 137/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 5687:2024, Thông gió điều hòa không khí – Yêu cầu thiết kế.
Bộ tiêu chuẩn mới này ra đời nhằm thay thế cho TCVN 5687:2010, ban hành năm 2010.
Thông tin TCVN 5687:2024
TCVN 5687-2024.jpg
 
Tiêu chuẩn này có bịp không các bác, tốc độ gió trong phòng điều hòa trong tiêu chuẩn mới giảm bằng 1/3 so với tiêu chuẩn cũ. làm sao mà thấp thế nhỉ
 
Back
Bên trên