Std.TCVN Quy trình kiểm định hệ thống lạnh

kiemdinhsitc

Thành Viên [LV 0]
kiemdinhsitc đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

Quy trình kiểm định hệ thống lạnh - quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
 
Back
Bên trên