Standard Quy định về cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn của GLP

Hoanbh00

Thành Viên [LV 0]
Quy định về cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn của GLP?

:-)GLP yêu cầu các cơ sở thử nghiệm phải có quy mô, xây dựng và địa điểm phù hợp để đáp ứng các yêu cầu của nghiên cứu và giảm thiểu các xáo trộn sẽ cản trở tính hợp lệ của nghiên cứu. Chúng nên được thiết kế để cung cấp một mức độ tách biệt thích hợp giữa các hoạt động khác nhau của nghiên cứu.
:-)Mục đích của các yêu cầu này là để đảm bảo rằng nghiên cứu không bị xâm phạm vì cơ sở vật chất không đầy đủ. Điều quan trọng cần nhớ là việc đáp ứng các yêu cầu của nghiên cứu không nhất thiết có nghĩa là cung cấp trạng thái của các công trình nghệ thuật, nhưng xem xét cẩn thận các mục tiêu của nghiên cứu và cách đạt được chúng. Tùy thuộc vào quản lý cơ sở để xác định những gì là đầy đủ; điều này sẽ phụ thuộc vào loại nghiên cứu đang được thực hiện.
:-)Phân tách đảm bảo rằng các chức năng hoặc hoạt động khác nhau không can thiệp lẫn nhau hoặc ảnh hưởng đến nghiên cứu.
:-)Giảm thiểu xáo trộn bằng cách tách có thể đạt được bằng cách:
+ Tách vật lý: điều này có thể đạt được bằng tường, cửa hoặc bộ lọc hoặc bằng cách sử dụng các bộ cách ly. Trong các tòa nhà mới hoặc những người đang trong quá trình chuyển đổi hoặc cải tạo, sự tách biệt sẽ là một phần của thiết kế.
+ Tách biệt theo tổ chức, ví dụ như bằng cách thiết lập các khu vực làm việc được xác định trong phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động khác nhau trong cùng một khu vực vào các thời điểm khác nhau, cho phép làm sạch và chuẩn bị giữa các hoạt động hoặc duy trì tách biệt nhân viên hoặc bằng cách thiết lập các khu vực làm việc được xác định trong phòng thí nghiệm
Để tìm hiểu thêm kiến thức và tìm kiếm sản phẩm thiết bị phòng sạch vui lòng liên hệ: Thiết bị phòng sạch VCR - 090 123 9008/090 123 7008
 
Bên trên