Std.TCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh

Phan Hùng 57

Thành Viên [LV 0]
Phan Hùng 57 submitted a new resource:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh

QCVN 21: 2015/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 50/2015/TT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 12 năm 2015

Read more about this resource...
 
Back
Bên trên